logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingenEvaluatiecommissie


Opdracht

De Evaluatiecommissie is belast met het redigeren van een evaluatieverslag voor de Ministers bevoegd voor de FinanciŽn en voor de Begroting en met het verstrekken van adviezen. De Minister van FinanciŽn legt het verslag neer bij de Federale Wetgevende Kamers.

Het Evaluatieverslag bevat :

  • de evaluatie van de werking en de organisatie van de dienst;
  • de evaluatie van de doeltreffendheid, de impact en de duurzaamheid van de wet alsook van de relevantie en de graad van realisatie van de doelstellingen ervan (de percentages van de bijdrage in de werkingskosten van de Dienst, budgettaire gevolgen, het bedrag van de voorschotten, ...);
  • de conclusies, aanbevelingen en adviezen.

Naar boven


Verslagen

Naar boven


Wetgeving

Oprichting en werking

Artikel 29 van de wet van 21 februari 2003 (PDF - 172 ko) tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Belgisch Staatsblad, 28 maart 2003)

Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 (PDF - 159 ko) betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Belgisch Staatsblad, 30 augustus 2005)

Samenstelling

Koninklijk besluit van 17 september 2005 (PDF - 251 ko) tot benoeming van de leden-ambtenaren van de Commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Belgisch Staatsblad, 29 september 2005)

Ministerieel besluit van 23 december 2005 (PDF - 64 ko) tot aanduiding van de leden-raadgevers van de Commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Belgisch Staatsblad, 18 januari 2006).

Ministerieel besluit van 18 augustus 2008 (PDF - 40 ko) tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2005 tot aanduiding van de leden-raadgevers van de Commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Belgisch Staatsblad, 28 augustus 2008)

Ministerieel besluit van 9 maart 2010 (PDF - 34 ko) tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2005 tot aanduiding van de leden-raadgevers van de commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Belgisch Staatsblad, 15 maart 2010).

Naar boven