logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen


Werkingskosten

 1. Zijn er werkingskosten verbonden aan de tussenkomst van de DAVO?
 1. Zijn er werkingskosten verbonden aan de tussenkomst van de DAVO?

  De tussenkomst van de DAVO is voor de onderhoudsgerechtigde gratis. Enkel de onderhoudsplichtige moet in de werkingskosten van de DAVO bijdragen. Deze bijdrage is gelijk aan 13 % van het bedrag dat hij moet betalen in hoofdsom (maandelijks onderhoudsgeld, achterstallen inbegrepen).

  Voorbeeld:

  Het onderhoudsgeld is vastgesteld op 200 euro per maand. Volgens de aanvraag heeft de onderhoudsplichtige vier maanden niet betaald. De onderhoudsgerechtigde heeft de tussenkomst van de DAVO gevraagd en verkregen.

  Vanaf het moment dat de DAVO de onderhoudsplichtige in kennis heeft gesteld van zijn beslissing tot tussenkomst, eist de DAVO bij de onderhoudsplichtige de betaling van:

  • het maandelijkse onderhoudsgeld van 200 euro + 13 % als bijdrage in de werkingskosten (= 26 euro), dus in totaal 226 euro per maand;
  • de achterstallen die 800 euro bedragen (hetzij 200 euro x 4 maanden) + 13 % als bijdrage in de werkingskosten (= 104 euro), dus in totaal 904 euro.

  In het geval dat de onderhoudsplichtige zonder problemen de verschuldigde bedragen aan de DAVO betaalt, krijgt de onderhoudsgerechtigde:

  • het maandelijks het onderhoudsgeld van 200 euro. Indien de onderhoudsgerechtigde een voorschot heeft gekregen van bijvoorbeeld 175 euro, stort de DAVO het saldo van 25 euro (200 euro - 175 euro)
  • het bedrag van de achterstallen (800 euro).
   Opgelet: Voor aanvragen ontvangen vóór 1 januari 2015, moeten zowel de onderhoudsgerechtigde als de onderhoudsplichtige bijdragen in de werkingskosten van de DAVO.
   • Ten laste van de onderhoudsgerechtigde: 5 % van het bedrag dat de DAVO bij de onderhoudsplichtige kan invorderen. Dit wil zeggen dat de DAVO eerst 5% inhoudt, vooraleer het resterend bedrag wordt doorgestort naar de onderhoudsgerechtigde.
   • Ten laste van de onderhoudsplichtige: 10 % op de hoofdsom (maandelijks onderhoudsgeld, achterstallen inbegrepen).