logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

  • betaalt voorschotten op onderhoudsgeld
  • vordert het onderhoudsgeld in

In de kijker

Wijziging van uw aanspreekpunt

Voor inlichtingen over uw aanvraag tot tussenkomst of de hernieuwing van voorschotten, kan u terecht bij onze infocenters, die elk over een onthaaldienst DAVO beschikken.

Via de dienstenwegwijzer kan u op basis van uw postcode de contactgegevens van uw infocenter makkelijk terugvinden.

Nieuw is dat u vanaf nu terecht kan in één van de infocenters naar keuze. U bent dus niet langer gebonden aan een kantoor in functie van uw woonplaats. Houd er wel rekening mee dat u ontvangen wordt in de taal van de regio: In Vlaanderen in het Nederlands, in Wallonië in het Frans en in Brussel in beide talen.

Vind hier de locaties van de 11 infocenters

Kalender 2019 van de betalingen van de voorschotten op onderhoudsgeld
Maand Betaling
Januari 24-01-2019
Februari 22-02-2019
Maart 22-03-2019
April 24-04-2019
Mei 23-05-2019
Juni 24-06-2019
Juli 24-07-2019
Augustus 23-08-2019
September 24-09-2019
Oktober 24-10-2019
November 22-11-2019
December 16-12-2019
Web-formulier

De aanvragen tot tegemoetkoming en de vraag tot vernieuwing van het recht op voorschotten kunnen voortaan via een webformulier ingediend worden.
Wil u hier meer over weten? Raadpleeg dan onze FAQ.

Voorschotten op onderhoudsgeld

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1 800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.