logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

  • betaalt voorschotten op onderhoudsgeld
  • vordert het onderhoudsgeld in

In de kijker

Betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand november uitgevoerd worden op 21/11/2014.

DAVO kantoor Brugge - nieuw adres vanaf 1 oktober 2014

G. Vincke Dujardinstraat 4
8000 BRUGGE

Openingsuren DAVO Brussel

De openingsuren van DAVO Brussel (Regentschapstraat 54 - 1000 Brussel) zijn tijdelijk gewijzigd.

De onderhoudsgerechtigden (opening van een dossier, betaling van de voorschotten,...) kunnen terecht in het tweede kantoor van de DAVO dat elke dag open is, behalve woensdag, van 9u tot 11u.

De onderhoudsplichtigen kunnen elke dag terecht in het eerste kantoor van de DAVO van 9u tot 11u, enkel na afspraak op het nummer 0257/763.80

Nieuws voor wat betreft de voorschotten en de invordering van alimentatievorderingen

Lees meer ...

Voorschotten op onderhoudsgeld

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2014 vastgesteld op het nettobedrag van 1 386 euro per maand, verhoogd met 66 euro netto per kind ten laste.