logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

  • betaalt voorschotten op onderhoudsgeld
  • vordert het onderhoudsgeld in

In de kijker

Betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand december uitgevoerd worden op 16/12/2014.

DAVO kantoor Brugge - nieuw adres vanaf 1 oktober 2014

G. Vincke Dujardinstraat 4
8000 BRUGGE

Nieuws voor wat betreft de voorschotten en de invordering van alimentatievorderingen

Lees meer ...

Voorschotten op onderhoudsgeld

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2014 vastgesteld op het nettobedrag van 1 386 euro per maand, verhoogd met 66 euro netto per kind ten laste.