logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

  • betaalt voorschotten op onderhoudsgeld
  • vordert het onderhoudsgeld in

In de kijker

Voorschotten op onderhoudsgeld

De voorschotten op onderhoudsgeld voor de maand april 2014 worden na 22 april 2014 betaald.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2014 vastgesteld op het nettobedrag van 1 386 euro per maand, verhoogd met 66 euro netto per kind ten laste.