logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

  • betaalt voorschotten op onderhoudsgeld
  • vordert het onderhoudsgeld in

In de kijker

Nieuws voor wat betreft de voorschotten en de invordering van alimentatievorderingen

Lees meer ...

Voorschotten op onderhoudsgeld

De voorschotten op onderhoudsgeld voor de maand september 2014 worden na 23 september 2014 betaald.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2014 vastgesteld op het nettobedrag van 1 386 euro per maand, verhoogd met 66 euro netto per kind ten laste.

Openingsuren DAVO Brussel

De openingsuren van DAVO Brussel (Regentschapstraat 54 - 1000 Brussel) zijn tijdelijk gewijzigd.

De onderhoudsgerechtigden (opening van een dossier, betaling van de voorschotten, …) kunnen terecht in het tweede kantoor van de DAVO dat open is op maandag, donderdag en vrijdag van 9u tot 11u.

De onderhoudsplichtigen kunnen terecht in het eerste kantoor van de DAVO, enkel na afspraak op het nummer 0257/763.80.