logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

  • betaalt voorschotten op onderhoudsgeld
  • vordert het onderhoudsgeld in

In de kijker

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand november uitgevoerd worden na 19/11/2015.

DAVO-kantoor Tongeren, definitief gesloten op 01/11/2015

Nieuw bevoegd DAVO kantoor: DAVO Hasselt (Voorstraat 43 Bus 35, 3500 Hasselt, tel.: 0257/569 00, e-mail: davo.hasselt@minfin.fed.be

DAVO-kantoor te Namen, nieuw adres

Rue des Bourgeois, 7 Bloc C/21, 5000 Namen

DAVO-kantoor Turnhout, nieuw adres vanaf 1 oktober 2015 (Door de verhuizing, zullen de kantoren gesloten zijn van 25/09 t.e.m. 30/09)

Spoorwegstraat, 22, 2300 Turnhout

Voorschotten op onderhoudsgeld

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2015 vastgesteld op het nettobedrag van 1 800 euro per maand, verhoogd met 66 euro netto per kind ten laste.


Nieuws voor wat betreft de voorschotten en de invordering van alimentatievorderingen

Lees meer ...