logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

  • betaalt voorschotten op onderhoudsgeld
  • vordert het onderhoudsgeld in

In de kijker

Voorschotten op onderhoudsgeld

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2015 vastgesteld op het nettobedrag van 1 800 euro per maand, verhoogd met 66 euro netto per kind ten laste.


De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand mei uitgevoerd worden op 19/05/2015.

Nieuws voor wat betreft de voorschotten en de invordering van alimentatievorderingen

Lees meer ...